water

PRIVACY VERKLARING CHIASMO

Jouw privacy als bezoeker van de website en als cliënt is heel belangrijk. In deze verklaring staat beschreven hoe Chiasmo er alles aan doet om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Hieronder vind je welke gegevens worden verzameld en voor welk doel ze worden gebruikt. Uitgangspunt is hierbij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer je hierover nog vragen hebt, neem dan vooral contact op.

Doeleinden en gegevens
Welke gegevens verzamelt Chiasmo, welke gegevens worden gebruikt en voor welk doel? Hieronder zijn deze gegevens gerangschikt naar de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

a. Persoonsgegevens
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als counsellor, een cliëntdossier aanleg dat 20 jaar wordt bewaard. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO, de wet op de behandelovereenkomst. Als jouw counsellor heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dit betekent dat ik jouw gegevens niet met anderen mag delen, tenzij jij daarvoor nadrukkelijk schriftelijk toestemming geeft of ik daartoe wordt gedwongen vanuit een wettelijke verplichting, zoals in het uitzonderlijke geval van een strafrechtelijke onderzoek.

De gegevens die ik in jouw dossier bewaar, zijn een scan van de counsellingsovereenkomst, jouw contactgegevens, gespreksnotities en gegevens over acties, interventies en onderzoeken.

Ik ga zeer zorgvuldig om met jouw gegevens en doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 1. ervoor zorg dat nergens jouw naam kan worden gelinkt aan notities van onze gesprekken
 2. ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

De gegevens uit jouw cliëntdossier kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt:
 1. Om contact met je te kunnen opnemen, indien nodig.
 2. Voor het versturen van nieuwsbrieven, als je je hiervoor hebt aangemeld of als wij een factuurrelatie hebben. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.
 3. Om zorgnota’s te kunnen versturen.
 4. Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of supervisie.
 5. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar of voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 6. Voor contact met derden in het belang van jou en/of jouw traject: Het kan zijn dat er communicatie nodig is met jouw bedrijfsarts of een andere hulpverlener. Ook kan het zo zijn dat je werkgever, als deze het traject bekostigt, een verslag wil van de resultaten ervan. Deze vormen van communicatie met derden vinden alleen plaats na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van jou.

Mocht je hierover vragen hebben, dan licht ik dit graag verder aan je toe.

b. Algemene bezoekgegevens website
Chiasmo’s website https://www.levensloopbaanbegeleiding.nl maakt geen gebruik van cookies. Wel worden anonieme algemene bezoekgegevens bijgehouden. Zichtbaar is hoe vaak en wanneer de site bezocht wordt, maar niet door wie.

Communicatie via e-mail
Als je een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt naar loes@levensloopbaanbegeleiding.nl, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De website is beveiligd zodat de informatie die je via het contactformulier verstuurt alleen bij mij terecht kan komen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je van mij ontvangt, staan de gegevens die je nodig hebt om jouw nota te kunnen declareren bij jouw zorgverzekeraar.
 1. je naam, adres en woonplaats
 2. je geboortedatum
 3. de datum van de behandeling
 4. een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociale therapie’
 5. de kosten van het consult


Beeldbellen
Wanneer onze afspraak plaatsvindt door middel van beeldbellen, gebruik ik hiervoor het beeldbelprogramma van Therapieland. Deze is goed beveiligd en AVG-proof.

Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan de verklaring.

Praktijkgegevens
Chiasmo Consult Levensloopbaanbegeleiding®
Vestigingsadres Van Doetinchemlaan 3, 7431 BN Diepenveen (Deventer)
Contact via 06 406 25 497 of loes@levensloopbaanbegeleiding.nl of websiteformulier
Kamer van Koophandel nummer 28105071
BTW-ID nummer NL001435965B86
AGB-code praktijk 90011374
AGB-code therapeut 90032449
ABvC nummer 113144
RBCZ nummer 301369R

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 september 2021.