rope
Kwaliteit

Chiasmo is aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC, registratienummer 113144) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ, registratienummer 301369R). Hiermee is Chiasmo gebonden aan de klacht- en tuchtregeling van de SCAG, de beroeps- en gedragscode en het beroepsgeheim. Permanente educatie en super- en intervisie dragen bij aan continue kwaliteitsborging.
Meer info hierover vind je op www.abvc.nl en www.rbcz.nu.

ABvC ABvC